Adatvédelem

A Proanti Hungary üzemeltető elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelme mellett. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, esetleg a csomagküldéshez használja fel, és nem tárolja, az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.