Szavatosság, jótállás

 

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási, szavatossági kötelezettséget. Az online rendelt és postai úton átvett terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza az átvételtől számított 14 napon belül. Személyes átvételre ez nem vonatkozik, mivel a vevő a terméket megtekinett, kipróbált állapotában vásárolja meg, személyesen fizeti ki. A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként (ajánlva), megfelelő csomagolásban kell feladni. Használt vagy mosott kesztyűt higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza. A termék a használatából adódóan kopik (főként ha nem rendeltetésszerűen használják), így használatból eredő szavatossági igény érvényesítésére nincs lehetőség, mivel a kesztyű NEM tartós fogyasztási termék. Fontos tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy nem műszaki termékről van szó, így a folyamatos használat során idővel elhasználódik a kesztyű és aki sokat motorozik annak akár évente is újat kell vásárolni, mert elkopik a termék.

Ha a Fogyasztó a megvételt követően használatba vette a terméket, az ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé, hiszen a hatályos jogszabályok értelmében a Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek  megtérítését. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja a Fogyasztó részére, hanem a termék szemrevételezésének, felpróbálásának lehetőségét.

Hibás teljesítés (téves tipus, méret) esetén a fogyasztó természetesen érvényesítheti szavatossági jogait (csere, elállás). Online rendelés és postai úton átvett terméket 14 napon belül, hibátlan, nem használt állapotban eredeti áron visszavásároljuk.